11 công dụng kỳ diệu của dây chun, không biết thật là phí

Dây chun chỉ dùng để buộc tóc còn có rất nhiều công dụng hữu ích khác trong cuộc sống mà bạn không biết như: 

1. Giữ nắp ống kính

2. Lật giấy

3. Làm chổi lau

4. Làm móng tay kiểu Pháp

5. Chặn cửa không bị khóa

6. Gạt sơn thừa

7. Mở nắp lọ

8. Giữ điện thoại trên ô tô

9. Tiết kiệm giấy vệ sinh

10. Cốc chống trượt cho trẻ

11. Tẩy bút chì